Privaatsuspoliitika (Uuendatud)

Jõustub 20 märtsis 2019

The Walt Disney Company on omandanud teatud 21st Century Fox ettevõtted, seal hulgas need, mis osutavad alltoodud teenuseid. Käesolev privaatsuspoliitika peegeldab eelnimetatud tehingust tulenevaid muudatusi.

SISSEJUHATUS

NGC Europe Limited, kelle peamine tegevuskoht on 10 Hammersmith Grove, London W6 7AP (edaspidi „ettevõte“ või „meie“) ja kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil FNGPrivacy_EW@fox.com, soovib teid teavitada sellest, kuidas me kogume, kasutame ja avaldame käesoleva veebisaidi ja sellega seotud mobiilisaitide, rakenduste ja lisaseadmete (edaspidi koos nimetuse all „ettevõtte teenused“) vahendusel teilt saadud ja teid puudutavaid isikuandmeid.

Privaatsuspoliitika sisukorra ja lühikokkuvõtte leiate allpool esitatud tabelist. Lisateabe saamiseks ettevõtte teostatud andmetöötluse kohta klõpsake kokkuvõtte igas osas esitatud linkidel.

Sisukord

 1. MIDA JA KEDA SEE PRIVAATSUSPOLIITIKA KÄSITLEB?.
 2. MIS TÜÜPI ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA KOGUME?.
 3. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME?
 4. MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?
 5. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?
 6. KES SAAVAD TEIE ISIKUANDMETELE JUURDEPÄÄSU?
 7. KAS TEIE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLISRIIKIDESSE?
 8. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA?
 9. MIS JUHTUB 25. MAIL 2018?
 10. PRIVAATSUSPOLIITIKA UUENDAMINE
 11. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST.

 

 

Teema

Teave

1.   

Mida ja keda see privaatsuspoliitika käsitleb?

Ettevõte on meie poolt ettevõtte teenuste vahendusel teilt ja teie kohta kogutud isikuandmete vastutav töötleja.

See privaatsuspoliitika kehtib kõikide kasutajate kohta, sealhulgas nii nende kohta, kes kasutavad ettevõtte teenuseid registreerumata või teenuseid tellimata, kui ka nende kohta, kes on ettevõtte teenuste kasutamiseks registreerunud või neid tellinud.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

2.   

Mis laadi isikuandmeid me teie kohta kogume?

Ettevõte võib koguda andmeid teilt ja teie kohta.

Eelkõige kogub ettevõte (1) registreerimisandmeid, (2) avalikke andmeid ja teie postitatud teavet, (3) andmeid, mida te olete sotsiaalmeedial lubanud ettevõttega jagada, ja (4) toimingute andmeid.

Kuid me ei kogu finantsandmeid makseteenuse osutajalt ega teid puudutavaid tundlikke andmeid.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

3.   

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Kogume teie kohta andmeid eelkõige selleks, et saaksime osutada teile ettevõtte teenuseid ja teil oleks võimalik nendes teenustes osaleda.

Lisaks võime teie eelneval nõusolekul saata teile pakkumisi, kampaania- ja turundusteateid, sealhulgas selliseid, mis põhinevad teie isiklikel eelistustel ja harjumustel.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

4.   

Mis alusel me teie isikuandmeid kasutame?

Teie isikuandmeid kogutakse eelkõige teile ettevõtte teenuste osutamiseks.

Teie isikuandmeid võidakse koguda ka selleks, et täita kohaldatavaid õiguslikke kohustusi ja/või kaitsta ettevõtte õigustatud huvi.

Kui meil ei ole selliseid andmeid, ei ole meil võimalik pakkuda ja/või osutada teile ettevõtte teenuseid.

Kui teie isikuandmeid kogutakse turunduseesmärkidel, on teil võimalik oma isikuandmeid ettevõttele mitte anda.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

5.   

Kuidas me teie isikuandmeid töötleme?

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks kõige tähtsam. Niisiis on ettevõte rakendanud asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid kaitsmaks teie isikuandmeid kaotsimineku, varguse ning loata kasutamise, avaldamise või muutmise eest.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

6.   

Kes saavad teie isikuandmetele juurdepääsu?

 

Ettevõte võib jagada teie isikuandmeid (i) teenuseosutajate, (ii) meie sidusettevõtete ja (iii) riigi ametiasutustega, kui kohaldatavad seadused seda lubavad.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

7.   

Kas teie isikuandmeid edastatakse välisriikidesse?

Teie isikuandmeid võidakse edastada teistesse riikidesse, mis asuvad nii Euroopa Majanduspiirkonna sees kui ka sellest väljaspool, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse. Igal juhul veendume alati, et teie isikuandmete kaitsmiseks on kehtestatud asjakohased ja sobivad turvameetmed (mis on vastavuses kohaldatavate seadustega).

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

8.   

Millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega?

Muu hulgas on teil õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ning neid täiendada, uuendada, parandada ja kustutada.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

9.   

Mis juhtub 25. mail 2018?

25. mail 2018 jõustub EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679, mis annab üksikisikutele seoses oma isikuandmetega teatud täiendavaid õigusi.

Lisateabe saamiseks klõpsake siia

10. 

Privaatsuspoliitika uuendamine

Ettevõte võib seda privaatsuspoliitikat muuta või uuendada, muu hulgas ka selleks, et viia see vastavusse kohaldatava seadusega.

Palun vaadake selle privaatsuspoliitika jõustumiskuupäeva dokumendi alguses, et näha, millal seda on viimati üle vaadatud.

11. 

Kuidas saan teiega oma isikuandmete töötlemise asjus ühendust võtta?

Te saate meiega ühendust võtta meiliaadressil fngprivacy_uk@fox.com

 

1. MIDA JA KEDA SEE PRIVAATSUSPOLIITIKA KÄSITLEB?

Ettevõte on selliste isikuandmete vastutav töötleja, mida kogutakse teilt ja teie kohta ettevõtte teenuste kaudu (s.t andmete, mis aitavad konkreetset isikut tuvastada, nagu tema täielik nimi või e-posti aadress) ja töödeldakse vastavalt privaatsuspoliitika sätetele.

See privaatsuspoliitika ja meie küpsiste kasutamise poliitika kehtib kõikide kasutajate kohta, sealhulgas nii nende kohta, kes kasutavad ettevõtte teenuseid registreerumata või teenuseid tellimata, kui ka nende kohta, kes on ettevõtte teenuste kasutamiseks registreerunud või neid tellinud.

2. MIS TÜÜPI ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA KOGUME?

Ettevõte kogub (1) registreerimisandmeid, kui registreerite end ettevõtte teenuse saajaks, (2) avalikke andmeid ja postitusi, mida jagate seoses ettevõtte teenustega, (3) andmeid, mida olete lubanud sotsiaalmeedial selle ettevõttega jagada, (4) toimingute andmeid, kui sisenete meie veebisaidile ja suhtlete seal seoses ettevõtte teenusega. Konkreetsemalt kogub ettevõte teilt ja teie kohta järgmist tüüpi andmeid.

 1. Registreerimisandmed on teave, mida te esitate, registreerudes ettevõtte teenuse saajaks. Registreerimisandmed võivad hõlmata näiteks eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, sugu, riiki, postiindeksit ja sünniaega.
 2. Avalikud andmed ja postitused, mis koosnevad kommentaaridest või sisust, mida te postitate seoses ettevõtte teenustega, ja postituste või sisuga kaasnevatest teie isikuandmetest, mis võivad hõlmata nime, kasutajanime, kommentaare, meeldimisi, staatust, profiiliandmeid ja pilti. Avalikud andmed ja postitused on alati avalikud, mis tähendab, et need on kättesaadavad igaühele ja neid võidakse kuvada ettevõtteväliste otsingumootorite otsingutulemustes.
 3. Sotsiaalmeediast pärinevad andmed. Kui kasutate ettevõtte teenusele juurdepääsuks või sisselogimiseks sotsiaalmeedia teenust või ühendate ettevõtte teenuse sotsiaalmeedia teenusega, võivad meie poolt kogutavad andmed hõlmata ka teie selle sotsiaalmeedia teenusega seotud kasutajatunnust ja/või kasutajanime ning teavet või sisu, mida olete lubanud sotsiaalmeedial meiega jagada, nagu teie profiilipilt, e-posti aadress või sõprade nimekirjad ja muu teave, mida olete seoses selle sotsiaalmeedia teenusega avalikustanud. Kui kasutate ettevõtte teenuste juurde pääsemiseks sotsiaalmeedia teenust või ühendate ettevõtte teenuse sotsiaalmeedia teenustega, lubate ettevõttel neid andmeid ja sisu vastavalt privaatsuspoliitikale koguda, säilitada ja kasutada.
 4. Toimingute andmed. Kui külastate ettevõtte teenuseid ja osalete neis, võime nende külastuste kohta koguda teatud andmeid. Näiteks selleks, et võimaldada teile juurdepääsu ettevõtte teenustele, saavad ja registreerivad meie serverid teavet teie arvuti, seadme ja veebilehitseja kohta, sealhulgas potentsiaalselt IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja muu tark- või riistvara puudutav teave. Kui pääsete ettevõtte teenuste juurde oma mobiil- või muu seadme kaudu, võime koguda andmeid, mis puudutavad selle seadme kordumatut identifitseerimistunnust, asukohatuvastuse andmeid või seadme muid toiminguandmeid. Koguda võidakse ka küpsiseid ja muude jälgimistehnoloogiatega saadud andmeid (nagu veebilehitseja küpsised, pikslid, raadiopoid) ning Adobe Flash tehnoloogiaga saadud andmeid, mida nimetatakse tavaliselt „Flash-küpsisteks“). Neid tehnoloogiaid võidakse kasutada ka selleks, et koguda ja säilitada andmeid selle kohta, kuidas te ettevõtte teenuseid kasutate, nagu teie külastatud leheküljed, vaadatud infosisu, otsingupäringud ja nähtud reklaam. Lisateabe saamiseks lugege palun meie küpsiste kasutamise poliitikat.
 5. Muudest allikatest saadud teave. Me võime täiendada meie poolt kogutud teavet muudest allikatest pärineva teabega, nagu avalikult kättesaadav teave sotsiaalmeedia teenustest ja kommertsallikatest kättesaadav teave.

Me ei kogu järgmisi andmeid.

 • Finantsandmed makseteenuse osutajalt: mõnel juhul võime kasutada meie ettevõttega mitteseotud makseteenust, et võimaldada teil osta toodet või teha makseid (edaspidi „makseteenus“). Kui soovite osta toodet või teha makset makseteenust kasutades, suunatakse teid makseteenuse veebilehele. Kõik andmed, mis te annate makseteenuse osutajale, on reguleeritud vastava makseteenuse osutaja privaatsuspoliitikaga, mitte käesoleva privaatsuspoliitikaga. Meil ei ole juurdepääsu makseteenusega seotud makseandmetele.
 • Tundlikud andmed: me palume, et te ei saadaks meile ega avaldaks tundlikke isikuandmeid (nagu isikukood, teave teie rassi või rahvuse kohta, poliitilised vaated, religioon või muud veendumused, tervis, kriminaalkaristused või ametiühingusse kuulumine) ettevõtte teenustes või nende kaudu ega muul moel.

Lingitud teenused. Ettevõtte teenused võivad olla ka lingitud teiste saitidega, sealhulgas sotsiaalmeedia saidid, mida opereerivad meiega mitteseotud ettevõtted, ja kus võib leiduda reklaami või pakutakse sisu, funktsioone, mänge, uudiskirju, võistlusi või loteriisid või rakendusi, mille on loonud ja mida haldavad meiega mitteseotud ettevõtted. Ettevõte ei vastuta temaga mitteseotud ettevõtete privaatsustavade eest ning kui te ettevõtte teenustest lahkute või klõpsate reklaamil, peaksite lugema vastava teenuseosutaja privaatsuspoliitikat.

3. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME?

Me kasutame teilt ja teie kohta kogutud isikuandmeid selleks, et:

 1. osutada teile ettevõtte teenuseid ja pakkuda erifunktsioone;
 2. mõõta ja parandada neid ettevõtte teenuseid ja erifunktsioone;
 3. pakkuda teile paremaid kasutajakogemusi ettevõtte teenuste kasutamisel nii veebis kui veebiväliselt, edastades sisu, mida peate tähtsaks ja huvitavaks;
 4. võimaldada teil kommenteerida sisu ja osa võtta veebipõhistest mängudest, võistlustest või auhinnaprogrammidest;
 5. pakkuda teile kliendituge ja vastata teie päringutele;
 6. kaitsta ettevõtte ja teiste õigusi: konkreetsemalt, võib ette tulla juhtumeid, kui ettevõte võib kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas olukord, milles ettevõte tegutseb heas usus, et selline töötlemine on vajalik selleks, et: (i) kaitsta või teostada ettevõtte, meie Sidusettevõtete või nende töötajate, esindajate, alltöövõtjate, litsentsiandjate või tarnijate seaduslikke õigusi, privaatsust, ohutust või omandit (sealhulgas meie lepingute ja kasutustingimuste täitmine); (ii) kaitsta meie ettevõtte teenuste kasutajate või avalikkuse liikmete ohutust, privaatsust ja julgeolekut; (iii) kaitsta pettuste eest ettevõtet ja samuti asjaomaseid kolmandaid isikuid, nagu ettevõtte tarnijad, või täita riskijuhtimisega seotud eesmärke;
 7. järgida seadust või õiguslikku menetlust ja/või vastata avalikkuse või valitsusasutuste päringutele;
 8. teostada äriühingu tehingut, nagu kavandatav või tegelik reorganiseerimine, ühinemine, müük, ühisettevõtte loomine, üleandmine, loovutamine või muu kogu ettevõtte või mõne selle osa, varade või aktsiate ümberkorraldus (sealhulgas seoses pankroti või muu seesuguse menetlusega). Näiteks, kui ettevõte on kaasatud ühinemisse või kogu äritegevuse või selle olulise osa üleandmisesse, võib ettevõte edastada teie andmed selle tehingu osalistele;
 9. võimaldada sotsiaalmeedia jagamise funktsiooni; kui te logite sisse sotsiaalmeedia teenuse kontole ettevõtte teenuste kaudu või ühendate oma sotsiaalmeedia teenuse konto ettevõtte teenustega, võime teie kasutajanime, pilti ja meeldimisi, aga ka teie toiminguid ja kommentaare jagada teiste ettevõtte teenuste kasutajatega ja teie sotsiaalmeedia teenustes leiduvate sõpradega. Samuti võime jagada sama teavet sotsiaalmeedia teenuse osutajaga;
 10. teie eelneval nõusolekul saata teile e-posti, SMS-i, telefoni, vestlusrakenduse ja sotsiaalmeedia kaudu pakkumisi, kampaaniateavet ja muid turundusteateid ettevõtte teenuste ja/või kolmandate isikute teenuste/toodete kohta järgmistes valdkondades: meedia, ringhääling, film, kirjastamine, turism, sealhulgas sama kontserni ettevõtete ja kaubamärgi kooskasutusega teenused või erifunktsioonid, nagu võistlused või muud kampaaniad, mis on korraldatud koos kolmanda isikuga või sidusettevõttega, kes võib olla majutatud ettevõtte teenustes, tema sidusettevõtte või kolmanda isiku teenustes;
 11. teie eelneval nõusolekul saata teile turundusteateid, mis on kohandatud teie huvidele ja vajadustele, kasutades sidekanaleid, mis on sätestatud eespool punktis j.

Me võime kasutada anonüümseks muudetud isikuandmeid või teavet, mille järgi ei ole enam võimalik teie isikut tuvastada, isegi mitte kaudselt (nt statistika), täiendavatel eesmärkidel või jagada kolmandate osapooltega.

4. MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Teie isikuandmete töötlemine eesmärkidel:

 • mis on nimetatud selle privaatsuspoliitika 3. jaotise punktides a kuni f, on vajalik ettevõtte teenuste osutamiseks ja on seetõttu kohustuslik, sest teisiti ei ole võimalik teenuseid osutada;
 • mis on nimetatud selle privaatsuspoliitika 3. jaotise punktis g, on kohustuslik, kuna seda nõuavad kohaldatavad seadused; ja
 • mis on nimetatud selle privaatsuspoliitika 3. jaotise punktis h, teostatakse ettevõtte ja tema vastaspoolte õigustatud huvi alusel, et tegeleda majandustegevusega, mis on piisavalt tasakaalustatud teie huvidega, sest andmeid töödeldakse piirides, mis on selleks majandustegevuseks rangelt hädavajalikud. Selline andmetöötlustegevus ei ole kohustuslik ja te saate selle igal ajal keelata, kasutades meetodeid, mida on nimetatud selle privaatsuspoliitika 11. jaotises.

Vastupidiselt eelnevale on nende andmete töötlemine:

 • mida on nimetatud 3. jaotise punktis i, valikuline, aga ilma teie nõusolekuta on võimatu ühendada sotsiaalmeedia teenuste kontot ettevõtte teenusega, seega peate ettevõtte teenusesse sisse logima muul viisil;
 • mida on nimetatud 3. jaotise punktides j ja k, on valikuline, aga ilma teie nõusolekuta on ettevõttel ja/või kolmandatel isikutel võimatu saata teile üldisi turundusteateid ettevõtte ja kolmandate isikute teenuste/toodete kohta või teateid, mis põhinevad teie huvidel ja vajadustel, ning osutada kaubamärgi kooskasutusel põhinevaid teenuseid.

Nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks eesmärkidel, mida on nimetatud 3. jaotise punktides i kuni k, saate näidata igal ajal, saates sellekohase teate allpool 11. jaotises esitatud e-posti aadressil.

Altpoolt leiate selgitava tabeli ülalkirjeldatud teemade kohta.

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Vabatahtlik või hädavajalik isikuandmete esitamine

3. jaotise punkt a: ettevõtte teenuste osutamine

Lepingu täitmine

Esitamine on hädavajalik

Kui andmeid ei esitata, ei ole meil võimalik osutada ettevõtte teenuseid

3. jaotise punkt b: ettevõtte teenuste analüüs ja parandamine

Lepingu täitmine

Esitamine on hädavajalik

Kui andmeid ei esitata, ei ole võimalik teenuseid parandada

3. jaotise punkt c: kasutajakogemuse parandamine

Lepingu täitmine

Esitamine on hädavajalik

Kui andmeid ei esitata, ei ole võimalik teenuseid parandada

3. jaotise punkt d: kasutaja osalemine (kommentaarid, võistlustest osavõtt jne).

Lepingu täitmine

Esitamine on hädavajalik

Kui andmeid ei esitata, ei ole meil võimalik osutada ettevõtte teenuseid

3. jaotise punkt e: klienditugi

Lepingu täitmine

Esitamine on hädavajalik

Kui andmeid ei esitata, ei ole meil võimalik osutada ettevõtte teenuseid

3. jaotise punkt f: ettevõtte ja kolmandate isikute huvide kaitse

Lepingu täitmine

Esitamine on hädavajalik

Kui andmeid ei esitata, ei ole meil võimalik osutada ettevõtte teenuseid

3. jaotise punkt g: õiguslike kohustuste täitmine

Õiguslik kohustus

Esitamine on kohustuslik

Kui andmeid ei esitata, ei ole võimalik osutada ettevõtte teenuseid

3. jaotise punkt h: äriühingu tehing

Õigustatud huvi

Esitamine ei ole kohustuslik

Te võite kasutada oma õigust töötlemist keelata, aga ettevõte võib jätkata teie andmete töötlemist teda selleks sundivatel õiguslikel alustel, mis kaaluvad üles teie huvid, või õiguskaitse eesmärkidel.

3. jaotise punkt i: jagamine sotsiaalmeediaga

Nõusolek

Esitamine on vabatahtlik

Te saate kasutada oma õigust oma nõusolekust igal ajal taganeda, mille ainus tagajärg on vajadus sisse logida erineva konto kaudu

3. jaotise punkt j: üldised turundusteated

Nõusolek

Esitamine on vabatahtlik

Te saate kasutada oma õigust oma nõusolekust igal ajal taganeda, ilma mingite tagajärgedeta, ja peatada turundusteadete saamine

3. jaotise punkt k: suunatud turundusteated

Nõusolek

Esitamine on vabatahtlik

Te saate kasutada oma õigust oma nõusolekust igal ajal taganeda. , ilma mingite tagajärgedeta, ja peatada turundusteadete saamine

Kui soovite oma nõusolekust taganeda, võtke meiega palun ühendust 11. jaotises esitatud e-posti aadressil või, punktide j ja k korral, valige tellimusest loobumise link, mis on igas turundusteates.

5. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Eespool kirjeldatud eesmärkidel töödeldakse andmeid elektrooniliselt ja käsitsi ning kaitstakse asjakohaste turvameetmetega, arvestades tehnoloogia arengut, rakendamiskulusid ning töötlemise iseloomu, ulatust, konteksti ja eesmärki, ning samuti üksikisikute õiguste ja vabaduste riivamise riski muutumise tõenäosust ja raskusastet. Seepärast on ettevõte rakendanud asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid kaitsmaks teie isikuandmeid kaotsimineku, varguse ning loata kasutamise, avaldamise või muutmise eest.

6. KES SAAVAD TEIE ISIKUANDMETELE JUURDEPÄÄSU?

Kooskõlas privaatsuspoliitika 3. jaotises sätestatud eesmärkidega jagab ettevõte teie isikuandmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvate vastuvõtjatega Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu, järgides allpool 7. jaotises esitatud sätteid ja piiranguid.

Kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kellele on usaldatud töötlemistoimingud ja kes on nõuetekohaselt määratud andmete volitatud töötlejateks, kui kohaldatavad seadused seda nõuavad, nt pilveteenuse osutajad, kontserni kuuluvad teised ettevõtted, ettevõtte teenuste jaoks abi- või tugiteenuseid pakkuvad teenuseosutajad – ja seega näiteks muu hulgas ettevõtted, kes pakuvad IT-teenuseid, eksperdid, konsultandid ja juristid.

Ettevõtted, mis tekivad korporatiivsete tehingute tulemusel, sh võimalike ühinemiste, jagunemiste või muude ümberkorralduste tulemusel.

Ettevõtte Sidusettevõtted: meie Sidusettevõtete hulka kuuluvad Walt Disney ettevõtted  („ettevõtte Sidusettevõtted“). Täiendava informatsiooni saamiseks ettevõtte Sidusettevõtete kohta võtke meiega palun ühendust aadressil privacycontact@disney.com.

Äripartnerid. Teie eelneval nõusolekul võib ettevõte jagada teie isikuandmeid oma äripartneritega, kes tegutsevad meedia, ringhäälingu, filmi, kirjastamise ja/või reisimisega seotud tegevusaladel, et saata teile turundusteateid.

Pädevad riigiasutused kohaldatavate seaduste järgimiseks.

7. KAS TEIE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLISRIIKIDESSE?

Teie isikuandmeid võidakse edastada teistesse riikidesse, mis asuvad nii Euroopa Majanduspiirkonna sees kui ka sellest väljaspool, sealhulgas eelkõige Ameerika Ühendriikidesse. Mõned Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvad riigid on saanud Euroopa Komisjoni heakskiidu kui riigid, kes pakuvad asjakohase tasemega andmekaitset, mis vastab Euroopa Majanduspiirkonna nõuetele. Nende riikide täielik nimekiri on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Andmete edastamise kohta Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mis ei ole saanud Euroopa Komisjoni heakskiitu, oleme kehtestanud asjakohased ja sobivad meetmed, mille eesmärk on kaitsta ja edastada teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele, nagu näevad ette standardsed lepinguklauslid, mis Euroopa Komisjon on sätestanud EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklites 45 ja 46 (edaspidi „andmekaitse määrus“).

Teil on õigus küsida endale koopiat ülaltoodud meetmest või lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta, võttes ettevõttega ühendust privaatsuspoliitika 11. jaotises esitatud aadressil.

8. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA?

Teil on igal ajal õigus:

 1. saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid säilitatakse või mitte, ning saada teavet nende sisu ja allika kohta, kontrollida nende õigsust või taotleda nende parandamist, uuendamist või muutmist;
  • taotleda oma isikuandmete kustutamist ja anonüümseks muutmist või nende töötlemise piiramist, kui on rikutud kohaldatavat seadust;
 2. keelata seadusega kooskõlas olevatel põhjustel oma isikuandmete igasugune töötlemine.

Sellekohase taotluse võite saata privaatsuspoliitika 11. jaotises esitatud aadressil. Taotluses esitage palun oma e-posti aadress, nimi, aadress ja telefoninumber ning täpsustage, millist teavet soovite vaadata, muuta, uuendada, piirata või kustutada.

Pidage meeles, et isegi pärast seda, kui kustutate oma konto või palute meil oma isikuandmed kustutada, võib koopia teie konto teatud andmetest mõningatel tingimustel nähtavaks jääda, kui olete näiteks jaganud andmeid sotsiaalmeediaga või teiste teenuste osutajatega või kui nende koopiate säilitamine on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks või õiguskaitseks.  Andmete otsimise tehnoloogia iseloomu tõttu ei pruugi teie konto otsekohe teistele kättesaamatuks muutuda.  Samuti võime säilitada teie kontoga seotud varuandmeid meie serverites mõnda aega pärast konto tühistamist või teie taotlust andmed kustutada, et järgida kohaldatavaid seadusi.

Ühtlasi anname teile palju valikuid seoses teie isikuandmete kasutamise ja avaldamisega turunduseesmärkidel. Te võite igal ajal taganeda oma nõusolekust:

 • saada meilt e-kirju. Kui te ei soovi enam saada meilt pidevalt e-kirju turundusteadetega, võite nende teadete saamise tellimise tühistada, lihtsalt muutes oma kasutajaprofiili seadetes oma eelistusi, kui olete registreerunud, või kasutades meie veebisaidil olevat nõusoleku haldamise vahendit, kui te ei ole registreerunud, või järgides meie teadetest loobumise juhiseid, mis on lisatud meie teadetele. Samuti võite saata taotluse privaatsuspoliitika 11. jaotises esitatud aadressil. Igal juhul võib ettevõte jätkata teile administratiivsete teadete saatmist, mis on seotud ettevõtte teenuste osutamisega;
 • lubada meil jagada teie isikuandmeid oma sidusettevõtete või äripartneritega nende turunduseesmärkidel. Kui soovite, et me ei jagaks teie isikuandmeid pidevalt ettevõtte sidusettevõtetega ja/või äripartneritega otseselt nende turunduseesmärkidel, võite sellise jagamise keelata, lihtsalt muutes oma kasutajakonto seadete eelistusi, kui olete registreerunud, või kasutades meie veebisaidil olevat nõusoleku haldamise vahendit, kui te ei ole registreerunud, või järgides meie teadetele lisatud teadetest loobumise juhiseid, või saates taotluse privaatsuspoliitika 11. jaotises esitatud aadressil.

Kõigil eespool nimetatud juhtudel võime teiega ühendust võtta ja küsida lisateavet, mis on vajalik teie taotluse nõuetekohaseks käsitlemiseks.

 1. maist 2018 jõustuvad ka täiendavad õigused, mida käsitletakse allpool 9. jaotises.
 2. mail 2018 jõustub andmekaitse määrus ja kehtima hakkavad järgmised sätted.

A. Sätestatakse teie isikuandmete säilitamise periood

9. MIS JUHTUB 25. MAIL 2018?

Me säilitame teie andmeid ainult seni, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks andmed koguti, nagu privaatsuspoliitikas on kirjeldatud. Igal juhul rakendatakse teie isikuandmete alltoodud eesmärkidel töötlemiseks järgmisi säilitusperioode:

 • andmeid, mis on kogutud selle privaatsuspoliitika 3. jaotise punktides a kuni h nimetatud eesmärkidel, säilitatakse ettevõtte teenuste osutamise ajaks, millele lisandub kohaldatavatele seadustele vastav andmete töötlemise piiramise periood, mis järgneb ettevõtte teenuste osutamise lõpetamisele;
 • andmeid, mis on kogutud selle privaatsuspoliitika 3. jaotise punktis i nimetatud eesmärkidel, säilitatakse ajaks, mis on vajalik ettevõtte teenuste veebisaidile logimiseks sotsiaalmeedia kaudu; ja
 • andmeid, mis on kogutud selle privaatsuspoliitika 3. jaotise punktides j ja k nimetatud eesmärkidel, säilitatakse ajaks, mis on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks (s.t teile turundusteadete saatmiseks). Kui otsustate turundusteadete saamisest loobuda, siis arvestage palun sellega, et me peame säilitama piiratud koguses andmeid selleks, et rahuldada teie loobumistaotlus ja tagada, et te ei saaks enam turundusteateid).

Säilitusaja lõpus teie isikuandmed kas kustutatakse, muudetakse anonüümseks või liidetakse koondandmetega.

B. Täiendavad õigused

Lisaks privaatsuspoliitika 8. jaotises nimetatud õigustele ja kooskõlas andmekaitse määrusega on teil samuti õigus mis tahes ajahetkel:

 1. nõuda ettevõttelt teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
  • te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ning kuni me ei ole veel rakendanud piisavaid meetmeid nende parandamiseks või õigsuse kontrollimiseks;
  • töötlemine on ebaseaduslik, aga te ei soovi, et me andmed kustutaksime;
  • me ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkidel, aga teie nõuate isikuandmeid hagi koostamiseks, esitamiseks või õiguskaitseks; või
  • te olete keelanud töötlemise, mis toimub õigustatud huvi alusel, ja taotlus ootab kinnitamist, kuni selgub, kas ettevõttel on õiguslikke aluseid töötlemise jätkamiseks;
 2. esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele;
 3. taotleda oma isikuandmete kustutamist ilma põhjendamatu viivituseta;
 4. saada elektrooniline koopia isikuandmetest, mille olete meile esitanud, juhul kui soovite andmed iseendale või teisele teenuseosutajale üle kanda (edaspidi „andmete ülekantavus“), kui isikuandmeid on töödeldud automatiseeritud vahenditega ja töötlemine on kas (i) põhinenud teie nõusolekul või (ii) faktil, et töötlemine on vajalik ettevõtte teenuse osutamiseks; ja
 5. esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

10. PRIVAATSUSPOLIITIKA UUENDAMINE

Ettevõte võib muuta või uuendada seda privaatsuspoliitikat mis tahes põhjusel (sealhulgas muudatused kohaldatavas seaduses ja selle kohaldatava seadusega seotud tõlgendustes, otsustes, arvamustes ja korraldustes). Palun vaadake selle privaatsuspoliitika jõustumiskuupäeva dokumendi alguses, et näha, millal seda on viimati üle vaadatud. Privaatsuspoliitika muutmisest teatatakse ette, postitades ettevõtte teenuste uuendatud privaatsuspoliitika. Kui teeme privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi, mis muudavad meie õigusi kasutada meie poolt teilt juba kogutud isikuandmeid, muutes kasutamise sisu, töötlemist või laiendades meie õigusi, teavitame teid sellest ette ja anname teile valiku isikuandmete tulevase kasutamise osas, nagu seda võib nõuda kohaldatav seadus.

11. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke palun ettevõttega ühendust järgmisel e-posti aadressil: FNGPrivacy_EW@fox.com.